Ράθωσης Μιχάλης & ΣΙΑ ΟΕ

-Τέρμα Αλαμάνας, Κάτω Οβρυά,

-Τέρμα Ιπποκράτους, Κάτω Οβρυά,

Πάτρα, ΤΚ. 26 500

mikerat@freemail.gr

2610525948

Επικοινωνήστε μαζί μας​