Εκσκαφές / Επιχώσεις

Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια καταρτισμένους χειριστές ώστε να μπορούμε να διεκπεραιώσουμε με επαγγελματισμό και ταχύτητα πάσης φύσης επιχώσεις εκσκαφές και κατεδαφίσεις .Η πολυετής εμπειρία μας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Εκσκαφές για τη θεμελίωση κτιρίων
  • Ισοπεδώσεις επιφανειών για τη δημιουργία χώρων  
  • Εκσκαφές  υπόγειων αγωγών
  • Εκσκαφές για αποχετεύσεις
  • Εκσκαφές για την κατασκευή υπογείων με αποστράγγιση υδάτων

Έργα οδοποιίας

Διεκπεραιώνουμε ασφαλτοστρώσεις, έργα οδοποιίας παντός τύπου από επαρχιακά οδικά δίκτυα, εθνικές αρτηρίες ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πλατείες και πολλά άλλα.

Κτιριακά έργα

Πραγματοποιούμε πάσης φύσεως κατεδαφίσεις και ανακαινίσεις (καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μεταφορά εγκαταστάσεων και μεταφορά μπάζων), τηρώντας πάντα τους κανονισμούς ασφαλείας .

Διαχείριση αδρανών υλικών

Προμηθεύουμε, παραδίδουμε και διαχειριζόμαστε αδρανή υλικά στα έργα που αναλαμβάνουμε, αλλά και σε κάθε πελάτη που χρειάζεται αδρανή υλικά. Έχουμε στην διάθεση μας όλη τεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό καθώς και τους απαραίτητους χώρους για την ασφαλή και νόμιμη εναπόθεση τους.